חברי מועצת הרשות

שםסיעהטלפון
חאלד גרהאלהודא050-7494436
עקל עומר ותדאלגבל050-5579464
מוחמד אבו פולאלעדל050-6007999
אשרף חלףג'ת בלדנא050-3283770
מוחמד בדראןאלתלה054-5422813
אוסאמה נדאףאלאסלאח ואלתגייר052-8143800
מוחמד חמזה ותדאלופאק ואלחראר052-2411921
ופיק ותדנור אלבלד055-9646350
אוסאמה ותדאלאסתקאמה050-5656250
עקל סלים ותד אלביאן052-7086802
נור אברהים ותדאלביאן053-8205822
נמר קעדאןאלביאן050-8622271

איך אפשר לעזור לך?