פרק א' - יועץ לפרויקטים במחלקת הנדסה

  - שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים - 


תיאור המשרה:
1 .יועץ לפרויקטים למחלקת הנדסה לטובת ניהול פיקוח ותכנון פרויקטים הנדסיים
2 .היקף ההתקשרות –150 שעות חודשיות
3 .יועץ למחלקת הנדסה- מועצה מקומית ג'ת
4 .זמינות עבודה- מיידית
5 .תקופת ההתקשרות 3 שנים
תיאור התפקיד:
• בניה וניהול של מאגר מידע למעקב משימות ופרויקטים בהיבטים תכנונים, והנדסיים.
• מעקב לוח זמנים ויעדים מתחילת הרעיון ועד סיום הפרויקט ההנדסי.
• טיפול הליכי תכנון ורישוי.
• ניהול פרויקטים.

איך אפשר לעזור לך?