למועצה מקומית ג'ת דרוש רכז שייכות חברתית )לשעבר רכז מענים – מגן זהב(
בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, המכרז מתייחס לגברים

ונשים כאחד.

תיאור המשרה : רכז שייכות חברתית
היקף העסקה: %25 משרה
דירוג ודרגה: 7-9 בדירוג המנהלי 37-39 בדירוג המח"ר.
תיאור תפקיד :
איתור אוכלוסיית אזרחים ותיקים ברשות המקומית שאינם מוכרים למחלקה לשירותים
חברתיים על פי סדרי העדיפויות שיקבעו ע"י מנהל המחקה לשירותים חברתיים לאזרחים
ותיקים.
• מיפוי צרכים של אזרחים ותיקים.
• סיוע במיצוי זכויות וחיבור למענים בקהילה.
• שמירה על קשר קבוע עם אזרחים ותיקים בודדים / חשים בדידות / בסיכון או המוגדרים
ע"י מנהל המחלקה כמי שיש לעקוב אחריהם.
• פיתוח / ליווי תכניות להפחתת תחושת הבדידות והגברת תחושת השייכות החברתית של
אזרחים ות יקים.
• ליווי מתנדבים בפעילותם למען אזרחים ותיקים.
• ריכוז ועדכון נתוני אזרחים וותיקים ברשות.
• עריכת ביקורי בית.
תנאי סף :
השכלה של 12 שנות לימוד לפחות עם עדיפות לעובד בעל תואר אקדמי.
דרישות ניסיון:
ניסיון מקצועי: לא נדרש
ניסיון ניהולי: לא נדרש
דרישות נוספות:
עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה.
יכולת תיאום, ארגון וייזום.
יכולת למידה.
בעל כשירות רפואית מתאימה, וכושר גופני מתאים לתפקידי אכיפה

איך אפשר לעזור לך?