למועצה מקומית ג'ת דרוש מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
תיאור המשרה : מנהל יחידה לפיתוח כלכלי ומיצוי משאבים ברשות
היקף העסקה: 100 % משרה
דירוג ודרגה: מח"ר 38 -40 .
תיאור תפקיד :
סיוע לראש הרשות ולגורמי המקצוע במיצוי והרחבת הפוטנציאל הכלכלי של הרשות וחיזוק יכולותיה
למיצוי משאבים, הגדלת הכנסות, וניהול אפקטיבי ויעיל של ההוצאות לצד קידום מהלכים לפיתוח מנועי
צמיחה של הרשות בפני עצמה וכחלק מתפיסה אזורית מערכתית
1 .קידום וייעול פעילות הרשות המקומית בתחום הפיתוח הכלכלי ומיצוי משאבים .
2 .פיתוח תפיסה של כלכלה מקומית וטיפוח קשרי הרשות עם המגזר העסקי ביישוב .
3 .שילוב התפיסה של פיתוח כלכלי אזורי ברשות המקומית..

איך אפשר לעזור לך?