תיאור המשרה : יועצת לקידום מעמד האישה
היקף העסקה: 25 % משרה .
דירוג ודרגה: דירוג לפי המשרה .
תיאור התפקיד :
קידום מעמד האישה ושוויון המגדרי, ביעור ההפליה נגד נשים ומניעת אלימות בקרב אוכלוסיית
הרשות המקומית ועובדיה.
עיקרי התפקיד:
א. פיתוח, קידום והטמעת מדיניות הרשות בנושא מעמד האישה ושוויון בין המינים.
ב. פיקוח על ביצוע המדיניות והקצאת משאבים.
ג. קידום מודעות והסברה בנושא מעמד האישה, ברשות המקומית ובקהילה.

איך אפשר לעזור לך?