לחץ כאן למענה לשאלות הבהרה מכרז 14.23 סקר נכסים מדידות חיובי ארנונה

איך אפשר לעזור לך?