לחץ כאן למענה לשאלות הבהרה מכרז הפעלת מעון יום

איך אפשר לעזור לך?