המועצה המקומית ג'ת מתכבדת לפנות בבקשה לקבלת הצעות מחיר לתכנון מועדון נוער.
פירוט הפרויקטים:
- מבנה מועדון נוער לפי פרוגרמה מצורפת.

איך אפשר לעזור לך?