המועצה המקומית ג’ת מבקשת לאתר יועץ לניהול פרויקטים במחלקת הנדסה של המועצה.

איך אפשר לעזור לך?