מכרז מכונות צילום 9/21 חלק ב’ מכרז מכונות צילום 9/21 חלק ג’ תשובות לשאלות הבהרה לפרטים נא לפנות ​[email protected]

איך אפשר לעזור לך?