מכרז 11.21 תחזוקת דשא סינטטי פרק ב’ מפרט והצעת מחיר אישור קיום ביטוחים אחיד

איך אפשר לעזור לך?