מכרז מס’ 10/2024

מכרז תוספת מבנה במחלקת רווחה

תנאי המכרז

הסכם התקשרות

מפרט טכני והצעת מחיר

כתב כמויות – אומדן

מועד סיור קבלנים 14.7.2024 בשעה 11:00

המכרז הנ”ל הוארך ל- 23.7.2024

איך אפשר לעזור לך?