1. התנאים המלאים והמחייבים של כל המכרזים נמצאים בחוברות המכרזים שניתן לעיין בה ללא תשלום במשרד המועצה בימים א-ה משעה 9:00 עד 14:30.
  2. מסירת ההצעות מסירה ידנית בלשכת מזכיר המועצה
  3. דמי רכישת חוברות המכרזים לא יוחזרו.​

איך אפשר לעזור לך?