הודעה בדבר בקשה לקבלת הצעת מחיר​​​​ מענה לשאלות הבהרה אישור ניסיון תביעות נספח מכרז

איך אפשר לעזור לך?