מכרז מס’ 7/2024

להפעלת שירותי הדרכת צוות הרווחה בתחנה לטיפול זוגי ומשפחתי למועצה המקומית ג’ת

תנאי המכרז

הסכם התקשרות

מפרט טכני והצעת מחיר

איך אפשר לעזור לך?