מכרז מס’ 8/2024

מכרז ביצוע עבודות שיפוצים בבית ספר אלזהראא

תנאי המכרז

הסכם התקשרות

מפרט טכני והצעת מחיר

כתב כמויות – אומדן

מועד סיור קבלנים 2.6.2024 בשעה 14:00

הבהרה – הסיור אינו חובה

איך אפשר לעזור לך?