ניתן להציע הצעה להשכרת קומה או מחציתה. תינתן עדיפות למציע אשר יציע הצעת מחיר להשכרת קומה
שלמה.

איך אפשר לעזור לך?