איתור עובדים מס’ 02.2024

למועצה מקומית ג’ת דרוש עו”ס מיצוי זכויות וקהילה

בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח1988- ,המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

תיאור המשרה : עו”ס לזקן (טיפול בהתעללות והזנחת אזרחים ותיקים).

היקף העסקה: 20% משרה

דירוג ודרגה:דירוג עובדי סוציאליים , עפ”י הסכם העו”ס – עפ”י וותק והכשרה ללא דרגת ניהול.

איך אפשר לעזור לך?