תיאור המשרה : מנהל יחידת תיאום ובקרה היקף העסקה: 75 % משרה דירוג ודרגה: מח”ר 38 -40 . תיאור תפקיד : ניהול תהליכי עבודה ברשות, בהתאם לחזון הרשות והאסטרטגיה שהיא גיבשה, לרבות תכנית העבודה הרשותית ותהליכי רוחב. קידום פרויקטים שונים בהתאם להנחיות הנהלת הרשות. עיקרי התפקיד: 1. כתיבת תכנית העבודה הרשותית בתיאום עם יחידות הרשות ובהתאם לחזון הרשות. 2. הנחיית עובדי הרשות בנושא תכנית העבודה. 3. מעקב ובקרה על פעילות היחידות השונות ברשות. 4. הובלת פרויקטים ותהליכי רוחב רשותיים. 5. ניהול צוות העובדים ביחידה .

איך אפשר לעזור לך?