מכרז פנימי חיצוני מס 02.2024

למועצה מקומית ג’ת דרוש מדריך/ה חינוכי/ת לגילאי לידה עד שלוש (מעונות יום)

תיאור המשרה: מדריך/ה חינוכי/ת לגילאי לידה עד שלוש (מעונות יום).
היקף העסקה: העסקה שעתית לתקופה קצובה עד לתאריך 31/08/2024, עם אפשרות להארכת חוזה בהתאם לקול קורא.
דירוג ודרגה: שכר שעתי יקבע לפי הנחיות משרד חינוך.
תיאור תפקיד:
– סיוע בגיבוש תוכנית עבודה חינוכית טיפולית ומינהלית המותאמת לצרכים ולאתגרים הייחודיים של כל מעון.
– התווית בניית הסביבה החינוכית וסדר היום בכל כיתת מעון בהתאמה התפתחותית.
– בניית תכנית הדרכה שנתית בהלימה לצורכי המעון.
– התרעה ודיווח על אירועים חריגים כגון: אלימות מילולית ופיזית, השפלת הפעוטות ,האכלה שבכפייה או בעונשים גופניים כלפי הפעוטות; המדריך/ה מחויב/ת לדווח למפקחת המעון על התנהגות בלתי הולמת של אחד מאנשי הצוות כלפי הפעוטות.
– ההדרכה החינוכית תכלול תצפיות ופגישות אישיות או לפי חלוקה לקבוצות עם צוות ומנהל/ת המעון.
– עבודה בשיתוף פעולה מלא תוך כדי יצירת סידוריות עבודה קבועות עם: מנהלת המעון, מפקחת המעון ומנהלת מחלקת לידה עד שלוש ברשות המקומית.

איך אפשר לעזור לך?