מכרז פנימי-חיצוני מס’ 04.2024

למועצה מקומית ג’ת דרוש/ה יועצת לקידום מעמד האישה

בהתאם לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ”ח-1988, המכרז מתייחס לגברים ונשים כאחד.

תיאור המשרה: יועצת לקידום מעמד האישה.
היקף העסקה: 25 % משרה.
דירוג ודרגה: דירוג מח”ר 37-40.
תיאור התפקיד: קידום מעמד האישה ושוויון המגדרי, ביעור ההפליה נגד נשים ומניעת אלימות בקרב אוכלוסיית הרשות המקומית ועובדיה.
עיקרי התפקיד:
א. פיתוח, קידום והטמעת מדיניות הרשות בנושא מעמד האישה ושוויון בין המינים.
ב. פיקוח על ביצוע המדיניות והקצאת משאבים.
ג. קידום מודעות והסברה בנושא מעמד האישה, ברשות המקומית ובקהילה.

איך אפשר לעזור לך?