טופס להדפסה
טופס מקוון
כווץ נושא : חירום ובטחון ‏(4)
פנייה לשירותי חירום
פנייה לשירותי חירום
טופס רישום להתנדבות בשעת חירום
טופס רישום להתנדבות בשעת חירום
בקשה לקבלת סיוע למבודדי קורונה
רישום מתנדבים לסיוע לתושבים בבידוד
רישום מתנדבים לסיוע לתושבים בבידוד
רישום מתנדבים לסיוע לתושבים בבידוד
כווץ נושא : כללי ‏(4)
טופס בקשה לטיפול בפינוי אשפה, גזם ותקלות תאורה
טופס בקשה לטיפול בפינוי אשפה, גזם ותקלות תאורה
טופס דיווח למועצה בנושאי בריאות, הנדסה ותברואה
טופס דיווח למועצה בנושאי בריאות, הנדסה ותברואה
טופס פניות הציבור
טופס פניות הציבור
פניה לראש המועצה
פניה לראש המועצה