ראש המועצה יועצת ראש המועצה בנושא מעמד האישה סגני ראש המועצה מנהל לשכת ראש המועצה מבקר פנים וממונה על תלונות הציבור מנכל המועצה יועץ משפטי מיקור חוץ גזברית המועצה וממונת גביה וארנונה מנהל פיתוח כלכלי ושת מהנדס הרשות תכנון אסטרטגי מנהל מחלקת חינוך מנהל מחלקת חינוך בלתי פורמלי מנהל מחלקת ספורט מנהל יחידת נוער מחלקת שירותי חברתיים מנהל שפע ממונה שירותי חירום מנהל משאבי אנוש