​ניתן לצפות בחוקי העזר כפי שהם מופיעים באתר משרד הפנים, לצפייה בחוקי העזר לחץ כאן.

 ניתן לצפות ולבחון את חוקי העזר בלשכת מנכ"ל המועצה המקומית, מר חוסאם ווד, בתיאום מראש בטלפון: 04-6176804