19/01/2021קול קורא למתן שירותי יעוץ וליווי קידום שותפויות מוניציפלית במועצה מקומית ג'ת.
18/01/2021 קול קורא למתן שירותי ייעוץ למערכות מידע ראשי ברשות המקומית02/02/2021 14:00
18/01/2021תצהירים שכר מינימום כדין זכויות עובדים
14/01/2021פרסום קולות קור מנמר והארכת קידום שותפויות 14.1.2125/01/2021 14:00
07/01/2021קול קורא מנהל פרויקטים פרויקטור הנדסי14/01/2021 14:00
07/01/2021דרישות ותנאים לרישיון עסק מנותני האישור
03/01/2021מכרז חיצוני שחקית מדריכה עבור תוכנית ראשית17/01/2021 14:00
03/01/2021מכרז חיצוני חצי משרה עוס טיפול אלימות במשפחה 202017/01/2021 14:00
21/12/2020למתן שרותי עריכת פנקס המקרקעין עבור המועצה המקומית ג'ת27/12/2020 14:00
20/12/2020פרק ב' - הסכם למתן שרותי עריכת פנקס המקרקעין
20/12/2020אישור קיום ביטוחים
20/12/2020פרק ג' - מפרט ודרישות מקצועיות והצעת המחיר
17/12/2020מועצה מקומית ג'ת פרסום מכרז+ הארכת מועד הגשת 24/12/2020 14:00
14/12/2020למ.מ. ג'ת דרוש/ה מנהל יחידת ניהול ההון האנושי ברשות המקומית27/12/2020 14:00
14/12/2020למ.מ. גת דרוש/ה מנהל יחידת ניהול ההון האנושי ברשות המקומית23/12/2020 14:00
07/12/2020מכרז לאספקת שירותי מחשוב וציוד דיגיטאלי למועצה מקומית ג'ת24/12/2020 14:00
07/12/2020מכרז למתן שירותי הדברה עבור המועצה המקומית ג'ת24/12/2020 14:00
06/12/2020 קול קורא למתן שירותי ייעוץ למערכות מידע ברשות המקומית17/12/2020 14:00
03/12/2020اعلان عن وظائف شاغره
29/11/2020קול קורא - יועץ לפרויקטים במחלקת הנדסה09/12/2020 14:00
23/11/2020קול קורא למתן שירותי יעוץ וליווי קידום שותפויות מוניציפלית במועצה מקומית ג'ת.08/12/2020 14:00
23/11/2020קול קורא לאיתור יועץ ליעוץ, תכנון, ליווי והכנת תכנית אב לפיתוח כלכלי ותעסוקתי– כלכלה עירונית מוניציפלית08/12/2020 14:00
19/11/2020למ.מ. ג'ת דרוש/ה עו"ס נערים וצעירים במחלקת הרווחה03/12/2020 14:00
19/11/2020למ.מ. ג'ת דרוש/ה עו"ס נערות וצעירות במחלקת הרווחה03/12/2020 14:00
19/11/2020למ.מ. ג'ת דרוש/ה עו"ס בהיקף משרה 50% במחלקת הרווחה03/12/2020 14:00
19/11/2020למ.מ. ג'ת דרושים/ות עובדים למשרות הפנויות לפי הפירוט 03/12/2020 14:00
19/11/2020למ.מ. ג'ת דרוש/ה עו"ס קהילתי במחלקת הרווחה03/12/2020 14:00
19/11/2020למ.מ. ג'ת דרוש/ה מדריכה בתוכנית "אור" 36003/12/2020 14:00
19/11/2020למ.מ. ג'ת דרוש/ה מרכז מתנדבים בהיקף משרה 50% במחלקת הרווחה03/12/2020 14:00
11/11/2020למ.מ. ג'ת דרוש/ה ספרן/מידען ברשות המקומית23/11/2020 14:00
1 - 30הבא