​​ ​בשנת 2018 מועצה מקומית ג'ת הצליחה לגייס תקציבים רבים לטובת היישוב, רבים מהם באמצעות הגשה וזכייה בקולות קוראים. התקציבים הגיעו לכל תחומי העשייה העירוניים: חינוך, שפ"ע, רווחה, הנדסה, צעירים, נוער, אוכלוסייה מבוגרת וכיוצא בזה.

​​בשנה זו המועצה שיפרה את עבודתה הארגונית באמצעות הכנת תוכניות עבודה מחלקתיות, שיפור השגרות הניהוליות והממשקים בין המחלקות והיחידות השונות, כתיבת והכנסת נהלים עירוניים שונים וקידום נושאי קשרי חוץ.. המועצה התחילה לגייס תקציבים המגיעים לה מכוח החלטת ממשלה 922 לפיתוח רשויות המיעוטים. תקציבים אלו אמורים להגיע הן לפרויקטים כלכליים בעלי משמעות אסטרטגית לעתידו של היישוב והן לפרויקטים ארגוניים האמורים לשפר את איכות הניהול של המועצה ואיכות השירות לתושב.<.p>​​

​​ בשנה זו המועצה אישרה תקציבים בלתי רגילים (תב"רים) רבים אשר נועדו להעניק לתושבי היישוב שירותים חדשים ומיטביים בכלל תחומי העשייה והפעילות. המועצה דאגה לקיים פסטיבלים, אירועים וימים מיוחדים עבור כלל קבוצות האוכלוסייה.
​העירייה שדרגה את אתר האינטרנט העירוני והנגישה אותו לקהל הרחב. גם דף הפייסבוק עבר השנה שדרוגים משמעותיים והמועצה הקפידה לעדכן את התושבים בכל הפרסומים הרלוונטיים העומדים על סדר היום.