גנים ציבוריים נגישים במועצה מקומית גת

                                  גן אלזהראא - 8826/7

​​​​​גן אלזהראא.png

                                  גן אלמרבעה - 8821/51

גן אלמרבעה.png