אזור התרעה: ואדי ערה  149
זמן כניסה למרחב המוגן: דקה וחצי 

ועדת מל"ח

שםתפקידטלפון
מוחמד מ. ותד,עו"דיו"ר הועדה050-4823538​ | 054-2031128
מוחמד חלףקב"ט המועצה054-2031145
סמיר שלבימנהל איכות הסביבה054-2031147
סמיר תחסין ותדמפקח תברואה054-2031132
מוחמד אבו נאסרמהנדס המועצה054-2031128